Mali kirurški zahvat

Svakodnevne pojave na našem tijelu nam mogu ponekad stvarati velike probleme, kako estetske tako i funkcionalne prirode. U takve promjene spadaju madeži, ožiljci, ateromi, fibromi ili lipoma. Spomenute izrasline na koži moguće je jednostavno i bezbolno ukloniti jer spadaju u kategoriju malih kirurških zahvata. Ova vrsta zahvata tj. terapije izvodi se ambulantno, bez potrebe za boravkom u bolnici, uz primjenu lokalnog anestetika kako bi postupak za pacijenta bio bezbolan.
Mali kirurški zahvati provode se po pravilima struke i po strogoj proceduri u kojima se pazi na sterilnost instrumenata i postupka, a po potrebi, uklonjeno tkivo šaljemo na patohistološku analizu (tzv. PHD).