Liječnički pregled zrakoplovnog osoblja

Ul. Antuna Gustava Matoša 10, 21 210 Solin
(trgovački centar Salona Mall (ex. Mercator) )
Telefon: +385 21 245 466
Mobitel: 099 24 42 248
Email: info@poliklinika-pablo.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak: 8:00 – 14:00 h

Liječnički pregled zrakoplovnog osoblja

Liječnički pregledi zrakoplovnoh osoblja: civilni, profesionalni i sportski piloti, članovi kabinske posade, padobranci, piloti parajedrilica i ovjesnih jedrilica (Dr. Mirjana Antunović-Authorised Medical Examiner-HR AME.25 )

Ovlašteni smo za inicijalne preglede sportskih pilota (kategorije 2) i LAPL kategoriju te za redovne preglede zrakoplovnog osoblja svih kategorija (1, 2, LAPL).

Pregled traje najdulje do 1.30 sat. Za ove preglede potrebno je biti natašte i na pregled se možete naručiti na telefon: +385 21 245 466 ili mobitel: 099 24 42 248

Potrebna dokumentacija:

Za prvi pregled potrebna je  dokumentacija

  • osobna iskaznica
  • potvrda o zdravstvenom stanju od izabranog doktora medicine (ne smije biti starija od 3 mjeseca)
  • prema dogovoru, izabrani doktor medicine ovu potvrdu može poslati i na našu Polikliniku faxom na broj 021 245 467 ili e-mailom na adresu:   info@poliklinika-pablo.hr

Za produljenje zdravstvene sposobnosti potrebna  je dokumentacija

  • osobna iskaznica
  • zadnja svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti
  • letačka dozvola
  • ukoliko ste bili na liječenju od zadnjeg pregleda sva medicinska dokumentacija