Liječnički pregled za upis u strukovne škole i na fakultete

Ul. Antuna Gustava Matoša 10, 21 210 Solin
(trgovački centar Salona Mall (ex. Mercator) )
Telefon: +385 21 245 466
Mobitel: 099 24 42 248
Email: info@poliklinika-pablo.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak: 8:00 – 14:00 h

Liječnički pregled za upis u strukovne škole i na fakultete

Pregled traje oko sat vremena, nije potrebno biti natašte. Na pregled se možete naručiti na telefon: +385 21 245 466 ili mobitel: 099 24 42 248

Potrebna dokumentacija:

 

  • osobna iskaznica
  • izvadak iz liječničkog kartona o kroničnim i psihičkim bolestima koji izdaje izabrani liječnik
  • obiteljski liječnik može ovaj izvadak poslati na našu Polikliniku faxom na 021 245 467 ili e-mailom na adresu info@poliklinika-pablo.hr
  • ukoliko na potvrdi obiteljskog liječnika piše da liječite neku bolest, treba ponijeti medicinsku dokumentaciju u svezi te bolesti