Liječnički pregled pomoraca

Ul. Antuna Gustava Matoša 10, 21 210 Solin
(trgovački centar Salona Mall (ex. Mercator) )
Telefon: +385 21 245 466
Mobitel: 099 24 42 248
Email: info@poliklinika-pablo.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak: 8:00 – 14:00 h

Liječnički pregledi za pomorce, članove posade pomorskih brodova, brodica i jahti unutarnje i vanjske plovidbe

Pregledi za ukrcaj (strane zastave)

Alkohol-drug test

Chemical blood test

Pregledi pomoraca usklađeni su standardima International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for sefarers (ST WC 1978) and the Maritime Labour convention (MCL, 2006 of ILO)
Pregled traje oko sat vremena.
Za ove preglede potrebno je biti natašte i na pregled se možete naručiti na telefon: +385 21 245 466 ili mobitel: 099 24 42 248

Potrebna dokumentacija:

  • osobna iskaznica
  • prilikom prvog dolaska u ordinaciju izvadak iz liječničkog kartona o kroničnim i psihičkim bolestima koji izdaje izabrani liječnik
  • obiteljski liječnik može ovaj izvadak poslati na našu Polikliniku faxom na 021 245 467 ili e-mailom na adresu info@poliklinika-pablo.hr
  • ukoliko na potvrdi obiteljskog liječnika piše da liječite neku bolest, treba ponijeti medicinsku dokumentaciju u svezi te bolesti