Liječnički pregledi zrakoplovnoh osoblja: civilni, profesionalni i sportski piloti, članovi kabinske posade, padobranci, piloti parajedrilica i ovjesnih jedrilica. (Dr.Mirjana Antunović-Authorised Medical Examiner-HR AME.25) Ovlašteni smo za inicijalne preglede...

read more